Đang Thực Hiện

Tiếp thị Job by emilemunro

10 per hours. 5 hours advance payment available after accept bid.

As personal assistant for mail management and admin support .

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Believe, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #4549956

Đã trao cho:

bdbangla

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
4.5