Đã Hủy

Kiến trúc phần mềm Job by jackzaichik

Priviet from Sydney Australia!

I need to change an evaluation software into a fully working version.

Is this something you do?

Spasibo!

Dax

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: dax, evaluation project, project evaluation, evaluation software, setup project custom, deployment project custom message, developer project remote working, project based working, wordpress page custom working, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #4549960