Đã Trao

Nhập liệu, Excel, Powerpoint, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web Job by anistar1991

I have done data entry work in my college , in different program . Iam pursuing BTech in mechanical engineering (3rd year). I have done EXCEL,POWER POINT, DATA ENTRY wroks.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Powerpoint, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem thêm: year 2013, project mechanical, program college project, project work college, project work engineering college, mechanical engineering work, college project program, power point college, college power point, excel college project, project done excel, custom excel dashboard developers, dashboard project status excel, iam excel, power point show project, project vbnet excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) PALAKKAD, India

Mã Dự Án: #4550863

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1800 cho công việc này

Innovative116

Hired by the Employer

₹1800 INR trong 7 ngày
(116 Đánh Giá)
6.9