Đã Trao

Nhập liệu, Excel, Quảng cáo trên Facebook, Tìm kiếm web Job by sheikhhaseeb37

i'll enter the data.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Quảng cáo trên Facebook, Tìm kiếm web

Xem thêm: project read data, dotproject project custom sort, project term data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #4551373

1 freelancer đang chào giá trung bình $6 cho công việc này

happy2helpp

Hired by the Employer

$6 USD / giờ
(30 Đánh Giá)
6.9