Đã Trao

Thuật toán, Kĩ thuật hóa học, Kĩ thuật vật liệu, PLC & SCADA, Thiết kế sản phẩm Job by iwanrajud

please give me this job because I really need the money.

Kỹ năng: Thuật toán, Kĩ thuật hóa học, Kĩ thuật vật liệu, PLC & SCADA, Thiết kế sản phẩm

Xem thêm: need project money, project win money, project easy money net, project easy money, need powerpoint presentation job, really easy job, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Medan, Indonesia

Mã Dự Án: #4551382

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp500000 cho công việc này

samdavis35

Hired by the Employer

Rp500000 IDR trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
3.7