Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Visual Basic Job by mithunkanoji

hai am looking for a home based data entry job.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Visual Basic

Xem thêm: looking job data entry, looking data entry job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #4551802

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Teloquence

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(54 Đánh Giá)
5.3