Đã Trao

Tranh biếm họa & Phim hoạt hình, Thiết kế đồ họa, Minh họa, Trang đích, Thiết kế logo Job by odongyaz

Saya dapat menggunakan berbagai macam sofware desain dan memiliki waktu kosong,

Kỹ năng: Tranh biếm họa & Phim hoạt hình, Thiết kế đồ họa, Minh họa, Trang đích, Thiết kế logo

Xem thêm: menggunakan, sofware project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bandung, Indonesia

Mã Dự Án: #4551903