Đã Trao

Phân tích kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Research Writing Job by mosesjoseph

Production of a Business Plan for a small business in Pakistan. The businessplan will be used to secure funding from foreign investors.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Research Writing

Xem thêm: custom business plan, business plan investors, funding business plan, investors project, project investors, small project plan, funding project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, secure investors project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #4552042

0 freelancer đang chào giá trung bình $/giờ cho công việc này

xazoo

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(131 Đánh Giá)
6.7