Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Khai thác dữ liệu Job by agonma

Dear Joseph!

Here's the next task for you.

Details and files will come by mail.

Kind Regards

Thomas

Kỹ năng: Nhập liệu, Khai thác dữ liệu

Xem thêm: joseph, agonma, french translation kind regards, kind regards translation japanese, kind regards francais, kind regards italian, kind regards translation french, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 319 nhận xét ) Munich, Germany

Mã Dự Án: #4552051

Đã trao cho:

yourjmr

Hired by the Employer

$70 USD trong 4 ngày
(106 Đánh Giá)
5.4