Đang Thực Hiện

Toán học, Python Job by emiliomazzocco

software system python ...

skype for details.

€ 3000 ..

Kỹ năng: Toán học, Python

Xem thêm: skype python, python skype, skype clone software, python 3000, skype autodialer software free, skype autodialer software, custom myspace details, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Roma, Italy

Mã Dự Án: #4552249

Đã trao cho:

hnhuang

Hired by the Employer

€3000 EUR trong 60 ngày
(2 Đánh Giá)
4.7