Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook Job by goodman22

Hi,

I need 1000 votes in facebook app (different ip's & users)

Votes needs to be done in few rates

Maksimum 200 in one day.

My email: [url removed, login to view]@[url removed, login to view]

Please send me your offer ;)

Hava a good day ;)

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: hava, facebook 1000 app, facebook 1000 votes, app 1000 facebook, 1000 email facebook, 1000 app facebook, need app votes, app rates, facebook app votes different, 1000 facebook app votes, 200 votes facebook, need facebook app votes, 1000 votes different, 1000 facebook app, need 200 votes, 1000 users facebook app, 1000 votes app facebook, need 200 votes facebook, 200 email facebook, facebook votes different, facebook 200 votes, 1000 email gmail, need 1000 votes facebook, 1000 votes facebook, 200 facebook votes

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Cancun, Poland

Mã Dự Án: #4552269

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

marjanahmed13

Hired by the Employer

$45 USD trong 7 ngày
(2096 Đánh Giá)
8.4