Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook Job by goodman22

Hi,

I need 1000 votes in facebook app (different ip's & users)

Votes needs to be done in few rates

Maksimum 200 in one day.

My email: [url removed, login to view]@[url removed, login to view]

Please send me your offer ;)

Hava a good day ;)

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: 1000 gmail com, hava, facebook 1000 app, facebook 1000 votes, app 1000 facebook, need facebook app votes 2013, 1000 email facebook, email account creat gmail com, 1000 app facebook, gmail com facebook, need app votes, app rates, facebook app votes different, 1000 facebook app votes, 200 votes facebook, need facebook app votes, 1000 votes different, 1000 facebook app, need 200 votes, 1000 users facebook app, 1000 votes app facebook, need 200 votes facebook, 200 email facebook, facebook votes different, facebook 200 votes

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Cancun, Poland

ID dự án: #4552269

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

marjanahmed13

Hired by the Employer

$45 USD trong 7 ngày
(2096 Nhận xét)
8.4