Đã Hủy

MySQL, PHP, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Python, Kiến trúc phần mềm Job by Mreis

Pretendia uma plataforma, semelhante a estas, Com alguma inovação a estudar em conjunto. Qual o preço? Obrigado Reis

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: MySQL, PHP, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Python, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: reis, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Beira Alta, Portugal

Mã Dự Án: #4552317

1 freelancer đang chào giá trung bình $450 cho công việc này

henriquegorni

Hired by the Employer

$450 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4