Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Nghiên cứu, Tìm kiếm web Job by faizub

i can do it

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Nghiên cứu, Tìm kiếm web

Xem thêm: setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #4552369

1 freelancer đang chào giá trung bình $182 cho công việc này

Dhruvika111

Hired by the Employer

$182 USD trong 30 ngày
(168 Đánh Giá)
7.1