Đã Trao

Article Writing, Viết báo cáo, Nghiên cứu, Research Writing, Viết kĩ thuật Job by esgarsh

Soy egresado de la facultad de Psicología, y ahora estudiante de comunicación.

Kỹ năng: Article Writing, Viết báo cáo, Nghiên cứu, Research Writing, Viết kĩ thuật

Xem thêm: psicolog, soy a, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Luis Potosí, Mexico

Mã Dự Án: #4553448

1 freelancer đang chào giá trung bình $159 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

$159 USD trong 10 ngày
(1106 Đánh Giá)
8.5