Đã Trao

Lập trình C, Lập trình C++, CUDA, GPGPU, Perl Job by cheechu157

I assignment on geometric moment invariant using cuda for many image such as 15 image and I done sequential code but I need to convert to CUDA (device to host) or host to device

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, CUDA, GPGPU, Perl

Xem nhiều hơn: cuda, sample project custom keyboard iphone source code, project cuda, need convert code, cuda assignment, cuda convert image, cuda image, convert cuda, image cuda, need convert dll source code, need convert psd freehand, deployment project custom license number, project javascript code gui, dotproject project custom sort, need convert swf file, need convert money russia, need convert html

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) PULUA PINANG, Malaysia

ID dự án: #4553943

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

cycada

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0