Đã Trao

Lập trình C, Lập trình C++, CUDA, GPGPU, Perl Job by cheechu157

I assignment on geometric moment invariant using cuda for many image such as 15 image and I done sequential code but I need to convert to CUDA (device to host) or host to device

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, CUDA, GPGPU, Perl

Xem thêm: cuda, project cuda, need convert code, cuda convert image, cuda image, convert cuda, image cuda, need convert psd freehand, project javascript code gui, dotproject project custom sort, need convert swf file, need convert money russia, need convert html

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) PULUA PINANG, Malaysia

Mã Dự Án: #4553943

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

cycada

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0