Đã Trao

Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Viết báo cáo, Tiếp thị từ xa Job by rizkiandini

thank you for the opportunity. I want to be employed in this field as the author of an article re. I might be able to work in accordance with your wishes. if you can give me a good job like this?

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Viết báo cáo, Tiếp thị từ xa

Xem thêm: author article, want author, 123 project work, custom php work, bid custom design work, project game cross work, custom database work, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manado,

Mã Dự Án: #4554180

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp300000 cho công việc này

amag

Hired by the Employer

Rp300000 IDR trong 2 ngày
(137 Đánh Giá)
6.3