Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel Job by manisbca

bisakah saya ikut mengerjakan projek anda

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: projek, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #4554408

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp300000 cho công việc này

Dhruvika111

Hired by the Employer

Rp300000 IDR trong 15 ngày
(123 Đánh Giá)
7.0