Đang Thực Hiện

Viết quảng cáo, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Chép lời Job by wlewinsm

transcribing slides

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Chép lời

Xem thêm: setup project custom, project slides, deployment project custom message, project timeline slides, project management slides, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #4555210

Đã trao cho:

pizuking

Hired by the Employer

$5 AUD / giờ
(5 Đánh Giá)
3.5