Đang Thực Hiện

Custom Project tele jerwinfabroa

Project as agreed. please communicate only on freelancer.

Kỹ năng: Tiếp thị từ xa

Xem thêm: jerwinfabroa, tele, cool77, find project outsouces freelancer, project report freelancer, project tender freelancer, project england freelancer, check project price freelancer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Grimsby, Spain

Mã Dự Án: #1734065

Đã trao cho:

jerwinfabroa

Hired by the Employer

$4 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
3.6