Đã Hủy

Custom Project

I want to create a automatic trader for metatrader 4. A trader who checks with Stocastick if a fib lvl is gonna hold or going to break. Can you help me with that?

Greetz

Kĩ năng: Lập trình C, Metatrader

Xem nhiều hơn: fib, iphone custom hold, custom hold iphone app, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, metatrader project, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Meijel, Netherlands

ID dự án: #4541120

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

matharpa

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(69 Nhận xét)
5.9