Đã Hủy

Custom Project

I want to create a automatic trader for metatrader 4. A trader who checks with Stocastick if a fib lvl is gonna hold or going to break. Can you help me with that?

Greetz

Kỹ năng: Lập trình C, Metatrader

Xem thêm: fib, iphone custom hold, custom hold iphone app, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, metatrader project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Meijel, Netherlands

Mã Dự Án: #4541120

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

matharpa

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(69 Đánh Giá)
5.9