Đã Trao

Custom Project

Hello Andy, You post a project - "Need some images converted to Excel with appropriate tables" and hire a freelancer. But he outsorce your project. See he post your project and hire a freelancer. - [url removed, login to view] This buyer always do that. See his profile and review.

Kỹ năng: Quản lí, Quản lí dự án

Xem thêm: hire freelancer post project, see freelancer profile, freelancer excel projects, excel project images, outsorce, data entry projects buyer, custom tables, excel project review, outsorce project, hello data entry buyer, dotproject project custom sort, dotproject project sorting projects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #4545981

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

andy418

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0