Đang Thực Hiện

Custom Tracing

Hi Wadd, you did some tracing for me awhile back. I was wondering if you were interested in doing 3 more. I'll pay you 100 for the 3. Let me know if you're interested.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: tracing, wadd, woa1111

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Scottsdale, United States

Mã Dự Án: #1657902

Đã trao cho:

WADD

Hired by the Employer

$100 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2