Đã hoàn thành

Custom URL with Handler

The Stock Profit URL consists of seven (7) URL parameters and twelve (12) fields in Jason format for the [url removed, login to view] website for the Stock Profit Maker app.

Kĩ năng: AJAX, HTML, J2EE, Java, jQuery / Prototype

Xem nhiều hơn: jason, App Maker, twelve, format url, handler url, app maker website, stock profit, maker app, custom url handler, custom apps, handler, website maker app, app maker app, url http, http handler, custom url, app profit, custom maker, url url url, create custom iphone apps, install custom iphone apps, custom website background maker, add custom iphone apps, www url remove com url, custom mobile apps

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Sunnyvale, United States

ID dự án: #1705787

Được trao cho:

chsonuu

Hired by the Employer

$1800 USD trong 10 ngày
(22 Đánh Giá)
6.1