Đã Trao

Custom vTiger Project Jun 23 2012 22:47:36

Hi we need certain modification for vTiger CRM on multiple projects. Please replay back ASAP. Budget and other details given below are not at all relevant.

Kĩ năng: PHP, vTiger

Xem nhiều hơn: vtiger, vtiger crm, Custom CRM, custom modification, need custom crm, replay, vtiger project, vtiger details, CRM Vtiger, custom vtiger, vtiger budget, vtiger custom, crm project, asap modification, vtiger custom pdf, crm custom, vtiger custom invoice layout, vtiger custom invoice report, vtiger custom layout, 2009 project funding loan asap ads, vtiger custom login screens, vtiger projects, vtiger custom invoice, crm modification, vtiger custom fields webform

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore City, India

ID dự án: #1714397

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹100 cho công việc này

vtigerdevel

Hired by the Employer

₹100 INR / giờ
(35 Nhận xét)
5.8