Đang Thực Hiện

Customer Experience VOs

Two VOs of duration 2 min each

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: vos, experience need customer advisor, mobilefriendly customer experience management, experience interfacing customer databases, experience interfacing customer database, experience customer service, experience customer support

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Jersey City, United States

Mã Dự Án: #1693298

Đã trao cho:

speelbreaker

Hired by the Employer

$150 USD trong 3 ngày
(108 Đánh Giá)
6.7