Đã Trao

CUstomer FB project for Michael Bevan

Hi

you wrote us you can give fake, real, US, real UK and real Australia likes.

What other countries you can target?

We need 500,000 Australia facebook likes.

What is the lowest price you can give?

Let's start today

Kỹ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Twitter, YouTube

Xem thêm: us fb, customer s, australia project, target fake likes, target likes, 500 fake likes, fblikes, target australia facebook, start project today, project australia, lowest price chips facebook, project introduction customer service, project closing customer feedback, oscommerce custom customer price, customer price list excel, sugarcrm project status customer, oscommerce customer price groups, project fake, project start today, fake customer

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Warsaw, Poland

Mã Dự Án: #1602355

1 freelancer đang chào giá trung bình $1800 cho công việc này

rocketsman71

Hired by the Employer

$1800 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
2.8