Đã Đóng

Làm helpdesk onsite trong 6 tháng (nhà máy Dình Dương)

1 freelancer đang chào giá trung bình $1777 cho công việc này

Kattytruc91

Hello, I am Katty. I have experiences being an assistant and customer service respective in Malaysia. I believe i can handle this project after i join a training. I hope to hear from you soon. Regards, Katty

$1777 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0