Đã Đóng

Vtiger migration

I would like to have some assistance for migrating the vtiger 5.2.1 to 5.4 version. I've made it alone last time migrating it from 5.1 but got some document related errors generated the time of migration process(lost many documents).

Waiting fo

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng

Xem thêm: vtiger, migration, customer support process, data migration vtiger, migration vtiger documents, migration vtiger, database migration vtiger, vtiger time, process migration, vtiger documents, vtiger version php, vtiger event modified time, integrate joomla vtiger version , migration vtiger sugar, sugar migration vtiger, vtiger support, database migration vtiger crm sugarcrm, vtiger migration, related vtiger

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Budapest, Romania

Mã Dự Án: #1742578

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

vtigerdevel

Hi, vtiger expert here. Please check PMB for details. Thanks

$120 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0