Đã Trao

Customization of wordpress template

We need to customize template of wordpress like icons, colours, some links etc. Also would need to migrate the existing wordpress into this new template.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: customize template, icons template, migrate template, customize existing wordpress template, template f, wordpress template customize, converter template wordpress, template wordpress psd, ufo template wordpress, coding template wordpress, psd template wordpress, html template wordpress, template wordpress customer management

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #4551230

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹300 cho công việc này

DesignSutra

Hired by the Employer

₹300 INR / giờ
(48 Đánh Giá)
7.0