Đã Đóng

Quantity one software

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ZeeshanShah22

I am a statistical analyst, with strong background of Pure Statistics including a strong grip on statistical software including SPSS, Excel, Minitab, STATA, SAS, Mathematica, Statistica and Eviews. Brilliant skills in Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0