Mở

Phân tích dữ liệu geochemistry

Tôi có 1 bộ số liệu về các thành phần hóa chất lấy từ bụi, đất ở 1 khu vực đô thị. Hiện tôi muốn tìm người phân tích số liệu này để có thể đưa ra được kết quả.

Yêu cầu hiểu biết về geochemistry, biết GIS, sử dụng các phần mềm phân tích số liệu

Kĩ năng: Data Analytics, Geographical Information System (GIS)

Xem nhiều hơn: freight fedex u`ps, any onewho feel to translate hindi ti english will help u, app u/i, build u, buy u run, b? nh?n di?n th??ng hi?u, d-u-n-s, data entry positions tmn u, design a logo for lash out u, design a logo for s u p e r n a n n y, e n t r e p r e n e u r 9 1 1, nhập liệu tại nhà freelancer, tìm hiểu về freelancer, Nhận dạng thương hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu, dịch tiếng anh, nhập dữ liệu, Dữ liệu, dịch tiếng hàn

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hungary

ID dự án: #21230327

2 freelancer đang chào giá trung bình $189 cho công việc này

smubeeen

xin chào Tôi đã nhận được công việc của bạn khi đăng bài Viết và dữ liệu địa hóa học và tôi rất thích làm việc trong dự án của bạn. Tôi là một nhà phát triển GIS và có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống thông Thêm

$100 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
khanjzthanjzt

Greetings I have read the project description and understand the nature of work. Being professional it's very easy task for me. Allow me to assist you. Warmest Regards

$277 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.1