Đang Thực Hiện

need a data analyst

Được trao cho:

Darui

I'm experienced in data analytics with Python and R snd SPSS. And I have experience in SQL database. You can trust me.

₹1250 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹5625 cho công việc này

₹10000 INR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.2