Đã Trao

data analyze job

i want a job realated to data analyzing

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: want data job, job description data compilation, live job posting data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gandhinagar, India

Mã Dự Án: #4546085

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2000 cho công việc này

opu00

Hired by the Employer

₹2000 INR trong 10 ngày
(185 Đánh Giá)
6.5