I want Some data recover from Deleted Partition

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I want Some data recover from Deleted Partition. When i Install new Window then by mistake my one drive delete so i want my data from this drive

Data Backup Data Protection Thiết kế trang web Windows Service

ID dự án: #32306932

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₹1400 cho công việc này

NovaUchiha

i have seen your computer problem i can help you fix it contact me via messages

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0