Đã Hủy

data duplication needed

Need someone to lable and duplicate between 2,000-2,500 cds for demos

Wll supply cds you make lable on cds

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: need data entry bid, someone needed data, someone needed, demos, duplicate data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hampton mn, United States

ID dự án: #3881