Đang Thực Hiện

125494 Captcha Solvers

You will be required to accurately and quickly solve 5,000 Captcha's correctly.

Our system you will use is very user friendly, and most solvers are capable of getting over 10 Captchas correct per minute.

If you have any questions please feel free to ask.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: captcha data entry free, captcha data entry required, please solve captcha, captcha per minute, solvers, captcha required, solve captcha data entry, captchas per minute, required captcha, data entry solve, solve data entry, free captcha entry, free data captcha, data entry solve captcha, captcha free, captcha solvers, captcha system, free captcha, solve captcha, solve captchas, captcha entry system

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1871660

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

signo

See PMB

$45 USD trong 0 ngày
(166 Đánh Giá)
6.3