Đang Thực Hiện

327630 Captcha Team needed 24/7

Team need for trueonline and frcebook captcha.

Trueonline: 0.70$ per 1000, if the target fill up then it is increase 0.75$, target is 10 ids per day 15000

Facebook captcha: 0.90$ per 1000

Payment system: By Scriptlance or by moneybookers.

Thanks

ritsbd

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: 24 7, 1000 increase facebook, 1000 per 1000 captcha, facebook captcha team, frcebook, captcha per 1000 captcha, fill captcha data, captcha entry payment moneybookers, 15000 facebook, need captcha team, facebook team, facebook ids need, fill captcha, captcha fill 1000, captcha per day, captcha data entry team needed, scriptlance moneybookers, target payment captcha, captcha payment moneybookers, captcha ids

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka,

ID dự án: #2073437