Đang Thực Hiện

160123 capture records

for emphasize

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: data entry capture

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1906312

Đã trao cho:

emphasize

As per discussed.$80/1000 records

$80 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5