Đang Thực Hiện

1167 copy paste data entry

need accurate freelancer to copy/paste 300 film festivals from one web based db to another (about 6 hrs of work)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: db freelancer, accurate freelancer, hrs data, freelancer copy paste, data film, copy paste work based, freelancer copy, data entry web based, copy freelancer, copy paste data work, web based copy paste, web based entry, paste data web, copy web data, copy paste freelancer, work copy paste, copy paste web, film web

Về Bên Thuê:
( 119 nhận xét ) La Paz, United States

Mã Dự Án: #1752035

Đã trao cho:

mdias1sl

$75 for 300 posts in 2 days

$75 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0