Đang Thực Hiện

126900 Craigslist Posting

Pay is $1.50 per hour

We want people to post on craigslist. 4 hours minimum a day. No maximum.

More details when you get the job

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: posting a job on craigslist, craigslist posting pay per post, minimum pay hour, maximum pay hour

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1873068