Đang Thực Hiện

164787 Create DOC from PDF

recreate of old project

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: doc data entry, doc project, recreate pdf, doc pdf

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Greenwood, United States

Mã Dự Án: #1910978

Đã trao cho:

AdaEricYip

Hi, https://www.scriptlance.com/f/?118948849279291784 that is the link to download the completed file. Thanks

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0