Đang Thực Hiện

4337 data capture

12,000 records from [url removed, login to view], [url removed, login to view] from 34 cities.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: citysearch, data capture data entry, data entry capture, data capture entry, clubzone, citysearch com

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755206

Đã trao cho:

emphasize

Thank you

$400 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5