Đang Thực Hiện

133702 Data Entry

Hi,

We are looking for someone to enter 7500 records in our existing database. Please bid if you can complete the task in a timely fashion.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: 7500 data entry, fashion data, data entry fashion, 7500, bid database entry, fashion database, database fashion, fashion data entry

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1879873