Đang Thực Hiện

161568 Data entry

A simple data entry from a single web page to excel sheet.

Fast turn around required. Details on request.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: web page data entry, simple data web page, data entry page, fast turn data, excel turn around data, turn around data excel, single data entry, data entry web page, excel entry web page, turn excel web, data web page

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1907757

Đã trao cho:

avsintech

Please check the PMB

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0