Đã hoàn thành

164531 Data Entry

We need a contact list compiled from one website.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: data contact list, contact list data entry, data entry contact list

Về Bên Thuê:
( 115 nhận xét ) NY, United States

Mã Dự Án: #1910722

Đã trao cho:

emphasize

As per discussed. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5