Đã hoàn thành

9536 Data input needed

I'm looking for a good person or company to input approx. 20k entries. Let me know, can start ASAP.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: INPUT, data entry needed asap, data input company, data entries needed, let know can start

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Stateline, United States

ID dự án: #1760403

Được trao cho:

xmagiceyesl

As we discussed my friend. :)

$100 USD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
0.0