Đang Thực Hiện

127394 data mine / screen scrape

I need an experienced data miner & screen scraper to retrieve listings form Google Local (UK) into a CSV file.

Full details in the attached text file.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: mine, data miner, data mine, google text data, google form data, data entry form screen, csv screen, entry screen, local listings data, local data listings, experienced data, data retrieve, local listings google, google local data file, screen data, text screen, form data csv, mine data, data entry screen, retrieve form data, data form csv

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Thame, United Kingdom

Mã Dự Án: #1873562

Đã trao cho:

rsdsoftsl

I will do it. As discussed.

$115 USD trong 7 ngày
(199 Đánh Giá)
7.0