Completed

119249 Data Mining

I have a list of partial real estate addresses (300) I need to find owner information for. Will provide links to find information.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: find mining, mining list, real estate data mining, data mining real estate

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1865418

Được trao cho:

chrscollinssl

I can do this for you. chris

$13 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0