Đã hoàn thành

124510 Dating Site Profiles

A Project to create 100 dating site profiles for a dating site powered by osdate ([url removed, login to view]) complete with images and basic descriptions of the users.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: anything dating site, dating site data entry, dating profiles project, complete dating profiles, users profiles dating, profiles create, dating users, osdate profiles, site osdate, dating site profiles, dating site com, data dating site, create profiles data entry, create profiles, basic dating site, profiles dating site, complete dating, create dating site, dating 100 site, 100 profiles, dating site 100, osdate dating, profiles dating, 100 dating site, 100 dating

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Chichester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1870676

Đã trao cho:

scpro

Please check PMB for bid details. Regards, sc

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0