Đang Thực Hiện

142062 Forum Posts Written in Chinese

This is for our website forum.

Posts must be in Chinese.

#250

Must Communicate well via IM.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: written chinese, forum posts, chinese data entry, chinese entry, written forum, 250 forum posts, forum posts website, Chinese forum, DATA ENTRY chinese

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1888237

Đã trao cho:

$120 USD trong 5 ngày
(20 Đánh Giá)
3.8